Кафедра іноземних мов

Мова:

Силабуси навчальної дисципліни Іноземна мова

 

 

 

Силабус з навчальної дісциплини_Iноземна Mова для студентів  1-2 курсу (рівень вищої освіті – бакалавр)

Силабус з навчальної дісциплини Іноземна мова для професійної комунікації_(IMПК) для студентів  3 курсу (рівень вищої освіти –  бакалавр)

Силабус з навчальної дісциплини Академічна Іноземна мова_(IM Ак) для студентів 4курсу (рівень вищої освіті – бакалавр)

Силабус з навчальної дісциплини Ділова  іноземна мова _(ДIM) для студентів 5 курсу ( рівень вищої освіті-магістр)

Силабус з навчальної дісциплини  Іноземна мова  як мова наукової комунікації для студентів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (док.філ.)