Кафедра іноземних мов

Мова:

Про нас

Свій відлік історія кафедри іноземних мов веде від 1943 р.Її першим завідуючим став  В.В.Ніколаєв.Згодом,з 1949 р.,роботою кафедри кервував Ю.А.Янс,який віддав цій справі 40 років життя.У березні 1991 р. завідувачем кафедри став к.т.н. Михайло Петрович Сукнов. Кафедра є обслуговуючою кафедрою, що забезпечує викладання іноземних мов студентам Харківського національного університету радіоелектроніки всіх спеціальностей та освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр, а також аспірантів та здобувачів.

Співробітники кафедри постійно працюють над удосконаленням практичного курсу іноземних мов, забезпеченням його комунікативного спрямування (впровадження та реалізація навчальної програми з іноземних мов у світлі Болонського процесу; забезпеченням процесу викладання іноземних мов навчально-методичними матеріалами; видавнича діяльність).

А також над інноваційними методами викладання іноземних мов (удосконалення раціональної структури практичних занять з розвитку навичок усного мовлення; методи складання практичних завдань з розвитку навичок усного мовлення для студентів І-ІІ курсів; використання технічних засобів навчання; використання автентичних аудіо – та  відеоматеріалів на заняттях з іноземної мови; модернізація навчально-технічного обладнання кафедри; доповнення бази даних тестових завдань для вступного іспиту до магістратури з дисципліни: “Іноземна мова”; методика використання навчальних матеріалів з іноземної мови на основі ІТ-технологій).

Організаційно-методична робота реалізується у формі науково-методичних семінарів для викладачів кафедри; роботи над дисертаціями, публікаціями, звітами; консультацій з аспірантами / здобувачами тощо. Колектив кафедри постійно працює над підвищенням свого професійного рівня: на кафедрі проводяться семінари з методики викладання іноземних мов, організовуються стажування та інші заходи. Робочі контакти з міжнародними установами стали традиційними, що допомагає викладачам кафедри збагачувати свій методичний арсенал. Впродовж існування кафедри її працівники опікуються розробкою та вивченням новітніх методик викладання іноземних мов, впроваджують їх у навчальний процес.