Кафедра іноземних мов

Мова:

Силабуси на 2022-2023 навчальний рік

 

 

 

Силабус з навчальної дісциплини_Iноземна Mова для студентів  1-2 курсу (рівень вищої освіті – бакалавр) https://flang.nure.ua/wp-content/uploads/2022-23/silabus_im-1-2kurs.doc

Силабус з навчальної дисципліни (ІМПК) -Іноземна мова для професійної комунікації для студентів 3 курсу ( рівень вищої освіти – бакалавр)https://flang.nure.ua/wp-content/uploads/2022-23/silabus_impk-3-kurs.doc

Силабус з навчальної дисципліни Академічна іноземна мова для студентів 4 курсу ( рівень вищої освіти – бакалавр)https://flang.nure.ua/wp-content/uploads/2022-23/silabus_im-ak.4kurs.doc  

Силабус з навчальної дисципліни Ділова іноземна мова для студентів  2 освітнього рівеня вищої освіти (магістри).https://flang.nure.ua/wp-content/uploads/2022-23/silabus_dim-mag.doc

Силабус з навчальної дісциплини Іноземна мова як мова наукової комунікації .Для студентів третього (освітньо-наукового) рівеня вищої освіти (що готує доктора філософії).https://flang.nure.ua/wp-content/uploads/2022-23/6-silabus-inozemna-mova-novij-dok.fil..docx