Кафедра іноземних мов

Мова:

Ганна Сергіївна Кузнецова

Ганна Сергіївна Кузнецова
Старший викладач кафедри іноземних мов

Освіта та кар’єра

2014 р. – закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Переклад» та здобула кваліфікацію філолога, перекладача та викладача французької та англійської мов.

2017 р. – асистент кафедри іноземних мов (ХНУРЕ).

2018 р.  –  ст.викладач кафедри іноземних мов (ХНУРЕ).

Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: “Іноземна мова”, “Ділова іноземна мова”.

Наукова діяльність

18 травня 2017 р. – участь у міжнародній науково-практичній конференції (ХДУХТ, м. Харків). Тези “Інформаційні технології у викладанні іноземної мови”.

9 липня 2017 р. – участь у міжнародній конференції  “Dylematy Wspłoczesnej edukacji. Człowiek w wymiarze społeczno-humanistycznym: wielokulturowośćniepełnosprawnośćwykluczenie/niedostosowanie społeczne” (м. Ченстохова, Польща).

10 липня 2017 р. – участь у міжнародній конференції “Education Strategies for Adult Education” (м. Ченстохова, Польща).

28 січня 2018 р. – участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції викладачів іноземних мов “Tutor’s Forum 2018” (м. Харків).

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

11 квітня 2017 р. – 11 липня 2017 р. –міжнародне наукове стажування у м. Ченстохова, Польща (Європейський освітній проект “Інноваційні методи і технології викладання у європейський освітній практиці”).

Публікації та патенти

Має 2 наукових публікації